Notice: get_currentuserinfo sa od verzie 4.5.0 nepoužíva! Použite namiesto toho wp_get_current_user(). in /home/clients/emilycupcakes.sk/rmcbd.eu/wp-includes/functions.php on line 4440

Notice: get_currentuserinfo sa od verzie 4.5.0 nepoužíva! Použite namiesto toho wp_get_current_user(). in /home/clients/emilycupcakes.sk/rmcbd.eu/wp-includes/functions.php on line 4440
CBD

Elixír z prírody

astma cbd

CBD ako pomoc pri astme


Notice: get_currentuserinfo sa od verzie 4.5.0 nepoužíva! Použite namiesto toho wp_get_current_user(). in /home/clients/emilycupcakes.sk/rmcbd.eu/wp-includes/functions.php on line 4440

Aktuálne výskumy naznačujú, že CBD je účinná látka, ktorá minimalizuje zápaly

spôsobované astmou. Svedčí o tom aj skúsenosť užívateľov našich produktov, kedy sa

u pacientov astmatické prejavy pri pravidelnom užívaní výrazne zlepšili.

Priebeh štúdie

So súhlasom etickej komisie na Universidade do Extremo Sul Catarinense v Brazílii a v

spojení s Národným Inštitútom pre starostlivosť a používanie laboratórnych zvierat, vedci

vykonali štúdiu pomocou 8 týždňov starých potkanov, ktorí pochádzali z chovnej kolónie.

Potkany boli rozdelené do skupín.

Kontrolná skupina Astma1, ktorej bol podávaný iba OVA (samostatne alebo v kombinácii

s hydroxidom hlinitým) – tzv. kurací ovalbumín, látka atypická pre životné prostredie

a kontrolná skupina Astma2, ktorej bolo podávané CBD.

Skupina Astma2, ktorej bolo podávané CBD v roztoku 1x denne bola skúmaná vždy po 24

hodinách od podania CBD, aby vedci mohli určiť hladinu cytokínov. Cytokíny sú malé

proteíny uvoľňované bunkami, ktoré majú špecifické účinky na interakciu a komunikáciu

medzi bunkami a na správanie buniek.

Čo priniesli výsledky?

Štúdia odhalila, že potkany ošetrené CBD dosiahli zníženie dvoch typov cytokínov známych

ako Tp a Th2. Okrem toho sa ukázalo, že liečba pomocou CBD účinne znižuje hladinu

cytokínov. Táto štúdia naznačuje, že CBD môže mať výrazný vplyv na zníženie zvýšenej

produkcie hlienu tzv. hypersekrécia, čo je významný príznak chronických ochorení dýchacích

ciest ako hlavne aj u ľudí trpiacich astmou.

Výsledky tejto štúdie naznačujú, že CBD má silné imunitu podporujúce a protizápalové

vlastnosti. Je však potrebné poznamenať, že astmatické ochorenie spojené so zápalovým

ochorením modelovaným u potkanov sa líši trochu od LPS-indukovaného zápalu

vznikajúceho v dôsledku poranenia pľúc.

Záverečné ustanovenia

Kým potkaní model štúdie dal vedcom hodnotné údaje na ďalšie využívanie CBD, priniesol aj

niekoľko ďalších otázok. Jednou z nich je skutočnosť, že výskumníci neboli schopní

preukázať aký efekt má užívanie CBD na samotnú funkciu pľúc, či sa ich funkčnosť zlepšuje

alebo nie, taktiež aký ma CBD vplyv na prietok vzduchu v pľúcach. Môžeme však s istotou

povedať, že CBD má pozitívne účinky práve na lepšie zbavovanie sa

bronchoalveolárnych cytokínov, čo pozitívne zlepšuje dýchanie a znižuje tvorbu hlienov.

Tento článok, vzhľadom k jeho podnetnému a užitočnému obsahu so záujmom o rozvoj CBD,

čerpal informácie zo zaručeného zdroja: MediCann Slovakia. Ďakujeme.

Názor zákazníka: http://www.tvojlekarnik.sk/vedeli-ste/marihuana- z-pohladu- lekarnika/

Admin • február 24, 2017


Previous Post