CBD

Elixír z prírody

0

Genetické poruchy

genetika dna cbdCystická fibróza –  autozomálne recesívne dedičné ochorenie, ktoré vzniká mutáciou génu pre CFTR na dlhom ramienku 7. chromozómu. Výsledkom je chronické poškodenie pľúc, pankreasu a ďalších orgánov

Darierova choroba – chronické, geneticky podmienené kožné ochorenie

Friedrichovej ataxia –  dedičná genetická porucha, ktorá napáda nervové bunky

Porfýria – autozomálne dedičné (vrodená erytropoetycká porfýria sa dedí recesívne) metabolické ochorenie, ktorého následkom je porucha tvorby hému.

Sturge-Weberov syndróm (SWS) – je vrodená vývojová anomália mozgovej časti neuroektodermu s kožným angiómom na tvári

Svalová dystrofia – genetické ochorenie svalov (vid aj CDKL5)

Tourettov syndróm – vrodené neurologicko-psychiatrické ochorenie  prejavujúca sa tikmi a zášklbmi tých najrozmanitejších podôb.

Vrodená Hypotyreóza – zníženie funkcie štítnej žľazy