CBD

Elixír z prírody

0

Neurologické poruchy

stiahnuťCBD má silne neuroprotektívny charakter, t.j. chráni nervy pred poškodením a zabezpečuje správne vedenie nervových vzruchov, vďaka čomu organizmus pracuje správne. Pomáha pri neurodegeneratívnych ochoreniach.

Alzheimerdegeneratívne ochorenie mozgu

Bellova obrna – ochrnutie lícneho nervu

Delírium Tremens – je všeobecné označenie pre akútne vzniknutú globálnu dysfunkciu mozgového metabolizmu, bez ohľadu na to, ktorá škodlivina (či aké poškodenie mozgu) takúto zmenu vyvolalo.

Dystónia (Pisársky kŕč) – neurologická porucha, ktorá sa prejavuje ťažkosťami pri určitom pohybe alebo abnormálnymi, často až bizarnými polohami tela. Svaly sú v kŕči – príčinou problému je porucha v centrálnom nervovom systéme, ktorý akoby do nich vysielal „nesprávne inštrukcie“.

Epilepsia –  telesné NIE duševné ochorenie mozgu

Fibromyalgiaochorenie spôsobené zmenami v niektorých chemických látkach v mozgu a nervovom systéme. Dôsledkom je citlivosť a bolesti typické pre niektoré časti tela.

Huntingtonova choroba –  je vzácne dedičné neurodegeneratívne ochorenie mozgu , charakteristické nekoordinovanými trhavými pohyby tela a znížením mentálnych schopností postihujúci obe pohlavia.

Kvadruplégia – úplné alebo čiastočné ochrnutie všetkých štyroch končatín a trupu, spôsobené poškodením miechy v dolnej krčnej oblasti

Laterálna skleróza (ALS – amyotrofická letrálna skleróza) – nervovo degeneratívne ochorenia

Lou Gehrigova choroba – ochorenie známe ako  amyotrofická laterálna skleróza – smrteľné neurodegenratívne ochorenie mozgu

Mozgová obrna – je závažné postihnutie hybného vývoja podmienené prenatálnym, perinatálnym alebo včasne postnatálnym poškodením mozgu.

Neuralgia trojklanného nervu –   je bolestivé chronické ochorenie tohto nervu, ktoré môže byť vyvolané rôznymi príčinami.

Pariknsonova chorobaneurodegeneratívna choroba centrálnej nervovej sústavy, ktorá priamo súvisí s ubúdaním nervových buniek v časti mozgu nazvanej substantia nigra.

Periférna neuropatia – porucha lokálnych nervových  zakončení

Rôzne formy bolestí hlavy (migréna, zvýšená hlučnosť, stavy napätia) – v prípade že sa nejedná o chorobné alebo chronické stavy bolesti hlavy

Senilná demencia – degerantívne ochorenie mozgu vyskytujúce sa najmä u ľudí nad 65 rokov (viď neurodegeneratívne ochorenia mozgu)

Skleróza Multiplex – chronické zápalové ochorenie centrálneho nervového systému. Príčiny ochorenia nie sú doposiaľ známe.

Syndróm karpálneho tunela –  ochorenie, ktorého príčinou je stlačenie tzv. stredového nervu – nervus medianus v oblasti zápästia, čím dochádza k poruche toku endoneurálnej tekutiny ako aj prekrvenia nervu.

Tardévna dyskinéza (TD) – charakterizovaná rytmickými, mimovoľnými pohybmi, predovšetkým jazyka a/alebo tváre, zvyčajne po dlhodobom podávaní liekov skupiny neuroleptiká !