CBD

Elixír z prírody

0

Onkologické ochorenia

rakovina cbdCBD využíva svoje antioxidačné účinky pri cielenej likvidácii rakovinových buniek a nádorov. Spomaľuje alebo v niektorých prípadoch lieči rakovinu.

Akútna myeloidná leukémia – rakovina krvi vyskytujúca sa prevažne u starších pacientov

Chemoterapia – aj keď je označovaná ako forma liečby, pri jej užívaní dochádza k takému vedľajšiemu poškodeniu že konopná liečba ani zďaleka nemá také vedľajšie resp. nežiadúce účinky na pacienta !

Non-Hodgkinov lymfóm – nádorové ochorenie lymfatického systému

Malígny melanóm – zhubné nádorové ochorenie. Vychádza z melanocytov, buniek produkujúcich

Multiformný glioblastóm – najzhubnejšia forma mozgového nádoru

Mozgové nádory – rakovinové ochorenie

Rakovinové ochorenia (viď. rôzne formy onkologických ochorení) – PANKREAS