CBD

Elixír z prírody

0

Psychologické poruchy

Young man sitting looking upset

CBD pozitívne ovplyvňuje fungovanie CNS a teda aj duševnú rovnováhu jedinca. Zmierňuje úzkostné a depresívne stavy, pôsobí upokojujúco a ukľudňujúco.

ADHD – Hyperaktivitaporucha pozornosti

Agorafóbia – strach z otvorených priestorov

Anorexiaduševné ochorenie prejavujúce sa odmietaním a nechuťou do jedla

Aspergerov syndróm – je porucha autistického spektra. Pri Aspergerovom syndróme sa prejavuje narušenie v oblasti sociálnej interakcie, komunikácie a vzorcov správania

Autizmus –  je pervazívna vývojová porucha, ktorú charakterizujú deficity v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti.

Bipolárna porucha – duševné ochorenie

Depresívne stavy – duševné poruchy

Dystýmia – porucha nálady, ktorá sa prejavuje dlhodobou depresívnou rozladenosťou a podráždenosťou.

Insomniaporuchy spánku

Manio depresívne psychózy– duševné ochorenie

Obscesívno kompulzívna porucha OCD – rozšírené duševné ochorenie ktoré sa pri psrávnej diagnostike dá úspešne liečiť

Panická porucha – úzkostná porucha, ktorá sa prejavuje sa opakovanými náhlymi a často ťažko predvídateľnými záchvatmi úzkosti a strachu

Poruchy spánku – Insomnia

Poruchy úzkosti – Depresia tu je potrebné objektívne vyšetrenie pre prípadné vylúčenie škodlivosti podávania konope

Post traumatický stres (PTSD) stav, keď zlyhá začlenenie traumatického zážitku medzi ostatné každodenné skúsenosti (vid definícia wikipedia)

Schizofréniapsychiatrická diagnóza označujúca často chronickú duševnú chorobu, rôzne ovplyvňujúcu správanie, myslenie a emócie

Syndróm nepokojných nôh – sa považuje za senzitívno-motorickú poruchu centrálneho nervového systému

Syndróm vyhorenia (Cerebral salt-wasting syndrome CSWS) – viac info čoskoro

Trichotillománia (vytrhávanie vlasov) –  je chorobná posadnutosť vyťahovať si pod vplyvom stresu chlpy  a vlasy na tele