Notice: get_currentuserinfo sa od verzie 4.5.0 nepoužíva! Použite namiesto toho wp_get_current_user(). in /home/clients/emilycupcakes.sk/rmcbd.eu/wp-includes/functions.php on line 4440

Notice: get_currentuserinfo sa od verzie 4.5.0 nepoužíva! Použite namiesto toho wp_get_current_user(). in /home/clients/emilycupcakes.sk/rmcbd.eu/wp-includes/functions.php on line 4440
CBD

Elixír z prírody

Vírusy či baktérie – CBD likviduje všetko aj HIV


Notice: get_currentuserinfo sa od verzie 4.5.0 nepoužíva! Použite namiesto toho wp_get_current_user(). in /home/clients/emilycupcakes.sk/rmcbd.eu/wp-includes/functions.php on line 4440

AIDS ako jedno z najvážnejších vírusových ochorení, ktoré sa masívne rozšírilo po celom svete a trpia naň milióny ľudí, sa stalo predmetom nedávnych výskumov odborníkov na konope a CBD. Tento výskum, ktorý sa začal po výborných skúsenostiach s CBD a jeho vplyvom na iné vírusové ochorenia ukazuje, že ani HIV nebude výnimka.

V súčasnosti už odborná verejnosť pozná výsledky predchádzajúcich výskumov, ktoré viedol Dr. Millon. Práve vďaka jeho práci sa podarilo identifikovať spojitosť pri pravidelnom užívaní konope a nižšej vírusovej záťaže (množstva vírusov v krvi človeka). Vďaka tomu sa v súčasnosti pripravuje nová klinická štúdia podporená National Green Biomed Ltd., ktorá sa bude hlbšie zaoberať touto problematikou a uskutoční sa pod záštitou University of British Colunbia. Pôvodná štúdia financovaná Nationla Institute of Health zahŕňala 88 pacientov z programu AIDS Care, ktorí injekčne užívali drogy. Podarilo sa preukázať, že pravidelné vyššie dávky konope viedli k zníženej vírusovej záťaži pri novo nakazených pacientoch vírusom HIV. Tieto výsledky boli pozorované ako subjektívne samotnými nakazenými, tak aj potrdené objektívnymi testami. Znížená vírusová záťaž sa dostavila už pri pravidelnej dávke konope 1 krát denne počas prvého roku po nakazení vírusom HIV.

Výsledky tejto štúdie podporili tvrdenie mnohých predchádzajúcich výskumov, že kanabinoidy (a teda aj CBD) majú pozitívne imunologické a virologické účinkyna ľudský organizmus. Otvára sa tak ďalší priestor pri uplatňovaní CBD v imunológií a podpore vlastnej imunity. Výskum liečby HIV pomocou konope a kanabinoidov je však ešte stále len v plienkach, preto klasická farmácia zatiaľ neponúka komplexnú liečebnú terapiu založenú na báze konope, kanabinoidov a CBD.

Druhou štúdiou, ktorá poukázala na priamu spojitosť medzi pravidelnými vyššími dávkami kanabinoidov (v tomto prípade konkrétne THC) je štúdia, ktorá sa uskutočnila na Louisiana State University. Výskum sa konal na makakoch nakazených vírusom HIV. Výsledky boli jednoznačne, pretože makaky, ktoré dostávali vysoké dávky THC vykazovali zníženú vírusovú záťaž, lepšiu termoreguláciu, zníženie zápalu a dlhšiu dobu dožitia ako opice, ktoré dostávali len placebo.

Ako vplýva konope na HIV?

Mechanizmus pôsobenia jednotlivých kanabinoidov bol preskúmaný dávnejšie a je známe, že na ľudský organizmus pôsobia predovšetkým prostredníctvom ich interakcie s bunkami nervového a imunitného systému. V týchto bunkách sa nachádzajú tzv. receptory CB1 a CB2, na ktoré sa kanabinoidy, teda aj CBD a THC dokážu naviazať. Kanabinoidy majú imunosupresívny účinok, dokážu znižovať zápaly a pôsobia protivírusovo. Efektívne zabraňujú rozmnožovaniu vírusov v krvnom obehu a znižujú tak vírusovú záťaž organizmu. Tento mechanizmus pôsobí bez výnimky na všetky vírusové patogény, teda aj na HIV. Vďaka tomu konope účinne pôsobí na AIDS. Okrem objektívnych meraní a laboratórnych testov majú lekári aj množstvo správ a postrehov priamo od pacientov, ktorí opakovane tvrdia, že konope zlepšuje ich stav a zmierňuje príznaky ochorenia. Konope sa tak postupne dostáva do povedomia, ako možný liek na HIV.

Admin • september 28, 2016


Previous Post

Next Post